Hội đồng nghĩa vụ quân sự Huyện tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2021

Nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ điều kiện để thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2021, sáng 26/11, Hội đồng nghĩa vụ quân sự Huyện đã tổ chức khám sức khỏe cho thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2021. Đây là những thanh niên đã qua vòng khám sơ tuyển của 7 xã - thị trấn trên địa bàn Huyện, có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng.

Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật huyện Nhà Bè Hội nghị Tập huấn Luật Hộ tịch năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Sáng ngày 21/10/2020 tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Huyện đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, tập huấn Luật Hộ tịch năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hiển thị : 2/2 kết quả.
  • 1
Trang: 1/ 1