Huyện Nhà Bè: Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong những công việc thường trực được Chính phủ và Thành phố chỉ đạo, nhằm để phục vụ cho tổ chức, cho nhân dân, UBND huyện Nhà Bè luôn quan tâm đến đời sống nhân dân, nghiêm túc thực hiện CCHC, từ cải cách bộ máy liên quan đến CCHC ở nhiều lĩnh vực, UBND Huyện đã sát sao chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Huyện, trực tiếp, gián tiếp nhắc nhở các đơn vị về công tác CCHC, đơn giản hóa các thủ tục hành chính (TTHC).

Nhiều giải pháp nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong công tác cải cách hành chính

UBND xã Phước Kiển: Nhiều giải pháp nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong công tác cải cách hành chính.

Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Đoàn giám sát sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và vai trò người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác cải cách hành chính tại thị trấn Nhà Bè

Sáng 4/9/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức Đoàn giám sát sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và vai trò người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác cải cách hành chính tại thị trấn Nhà Bè. Đoàn do đồng chí Nguyễn Văn Trường - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện làm Trưởng đoàn.

UBND Huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính và tổng kết phong trào thi đua cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn Huyện

Chiều ngày 07/02/2020 UBND Huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính và tổng kết phong trào thi đua cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn Huyện.

Hiển thị : 4/4 kết quả.
  • 1
Trang: 1/ 1