Nhà tưởng niệm liệt sĩ Nhà Bè

Nhà tưởng niệm liệt sĩ Nhà Bè nằm trên đường đường Nguyễn Văn Tạo, Hiệp Phước, Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.

Hiển thị : 1/1 kết quả.
  • 1
Trang: 1/ 1