Vai trò của Khu Công nghiệp Hiệp Phước trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội huyện Nhà Bè

Quá trình hình thành và phát triển Khu công nghiệp, Khu Chế xuất gắn liền với công cuộc đổi mới, mở cửa nền kinh tế thị trường, chủ trương đó được Đảng ta khởi xướng từ Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ VI (năm 1986), theo đó các Nghị quyết của Đảng đã hình thành hệ thống các quan điểm nhất quán của Đảng về phát triển Khu công nghiệp, Khu Chế xuất; khẳng định vai trò của Khu công nghiệp, Khu Chế xuất có vị trí quan trọng trong thực hiện mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN 3 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN NHIỆM KỲ 2010 – 2015

Trong không khí hân hoan chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020, chúng ta tự hào nhìn lại chặng đường 5 năm xây dựng và phát triển Huyện theo chủ trương, định hướng mà Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ X đã đề ra trong nhiệm kỳ 2010-2015. Đây là một chặng đường phát triển toàn diện, bền vững, đầy triển vọng, tạo thế và lực để xây dựng và phát triển Huyện trong giai đoạn tới.

NHÀ BÈ: VƯƠN TẦM CAO MỚI

Hòa chung với không khí sôi nổi của Thành phố và cả nước lập thành tích chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2010); 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; kỷ niệm lần thứ 124 ngày Quốc tế lao động và chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Ban Biên tập website huyện Nhà Bè xin giới thiệu bài viết “ Nhà Bè vươn tầm cao mới” của tác giả Lê Nguyễn nhìn lại một cách tổng quát những thành tựu mà huyện Nhà Bè đã đạt được trong 35 năm xây dựng và phát triển Huyện.

Hiển thị : 3/3 kết quả.
  • 1
Trang: 1/ 1