Thành phố Hồ Chí Minh xứng tầm đô thị đặc biệt

Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước năm nay, nhìn lại quãng đường lịch sử xây dựng và phát triển Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh - Trái tim miền Nam trong lòng đất nước - mỗi người dân Thành phố càng sung sướng, tự hào, càng quyết tâm phát huy những mặt mạnh, khắc phục hạn chế để phát triển thành phố Hồ Chí Minh xứng tầm là một đô thị đặc biệt.

Ý nghĩa các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 4 và tháng 5

Hòa trong không khí cả nước chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2015), 129 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2015), 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015).

Hiển thị : 2/2 kết quả.
  • 1
Trang: 1/ 1