Xã Hiệp Phước hướng tới một khu đô thị công nghiệp - cảng

Xã Hiệp Phước là một trong 5 xã nông thôn của Huyện, có diện tích tự nhiên là 3.808 ha, chiếm gần 1/3 diện tích toàn Huyện. Toàn xã có 1.702 hộ dân, với 10.781 nhân khẩu. So với các xã khác trong Huyện, xã Hiệp Phước có khu công nghiệp Hiệp Phước, hệ thống sông bao bọc xung quanh tạo điều kiện phát triển giao thông đường thủy, đường bộ nối với các khu vực khác. Đây là điều kiện thuận lợi để xây dựng cảng, phát triển công nghiệp. Chính vì vậy, Thành phố vừa chấp thuận chủ trương xây dựng xã Hiệp Phước thành khu đô thị công nghiệp - cảng. Đây là thời cơ nhưng cũng đặt ra cho xã nhiều thách thức mới...

Hiển thị : 1/1 kết quả.
  • 1
Trang: 1/ 1