Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè thông báo tổ chức xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020

Căn cứ tình hình nhân sự hiện có và nhu cầu của 29/37 đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè cần tuyển dụng 243 người...

Hiển thị : 1/1 kết quả.
  • 1
Trang: 1/ 1