Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Đoàn giám sát sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và vai trò người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác cải cách hành chính tại thị trấn Nhà Bè

Sáng 4/9/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức Đoàn giám sát sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và vai trò người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác cải cách hành chính tại thị trấn Nhà Bè. Đoàn do đồng chí Nguyễn Văn Trường - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện làm Trưởng đoàn.

Theo báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của Đảng ủy thị trấn Nhà Bè cho thấy, thời gian qua, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thị trấn Nhà Bè luôn quan tâm, chỉ đạo công tác cải cách hành chính tại Ủy ban nhân dân thị trấn Nhà Bè. Các văn bản hướng dẫn, biểu mẫu, quy trình giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện công khai đầy đủ, rõ ràng với nhiều hình thức, tạo thuận lợi cho người dân tìm hiểu và thực hiện.

Trong năm 2019, có 109 thủ tục hành chính thuộc 19 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thị trấn Nhà Bè như: khiếu nại, tố cáo; bảo trợ xã hội; giảm nghèo; hộ tịch; chứng thực; hòa giải cơ sở; phổ biến giáo dục pháp luật; phòng, chống tệ nạn xã hội; chính sách có công; giáo dục và đào tạo; tôn giáo; dân tộc... được niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, qua đó, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức dễ tiếp cận, tìm hiểu thực hiện và giám sát việc thực hiện. Việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thời gian qua được Ủy ban nhân dân Thị trấn được thực hiện hiệu quả, giúp lãnh đạo chỉ đạo điều hành công việc nhanh chóng, kịp thời và giám sát được việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức. Quy trình giải quyết thủ tục hành chính bước đầu có hiệu quả và tiếp tục được đánh giá mở rộng.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động điều hành, 100% văn bản đến, văn bản đi và các ý kiến chỉ đạo giải quỵết văn bản đến của lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thị trấn đã được cập nhật vào phần mềm và chuyển đến các cán bộ công chức thông qua hệ thống mạng. Phần mềm quản lý văn bản, chỉ đạo điều hành được liên thông với tất cả các sở, ban ngành Thành phố và 7 xã, thị trấn; 100% hộp thư điện tử được sử dụng hiệu quả trong việc nhận, gửi lịch tuần, thư mời họp, tài liệu họp và trong trao đổi thông tin công việc, Ủy ban nhân dân Thị trấn đã thực hiện gửi thư mời họp thông qua hộp thư điện tử/tin nhắn SMS, Zalo. Trong năm 2019, Ủy ban nhân dân Thị trấn đã thực hiện chữ ký số đối với các loại văn bản do Ủy ban nhân dân Thị trấn ban hành.

2020-09-07-buoigiamsat-aa.jpg<_div3d_22_22_ style="text-align: center;">Toàn cảnh buổi giám sát

Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế Một cửa, trong năm 2019, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ Ủy ban nhân dân Thị trấn đã tiếp nhận và giải quyết 25.684/25.684 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%. Ngoài ra, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ Ủy ban nhân dân Thị trấn cũng đã tiếp nhận và giải quyết 616/1.825 hồ sơ nộp trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực hộ tịch, đạt 33,8%. Qua kết quả khảo sát tỷ lệ hài lòng của khách hàng khi tham gia các thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân Thị trấn, tỷ lệ hài lòng đạt 96,47%.

Nhằm thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết công việc cho nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp, trong năm 2019, Ủy ban nhân dân thị trấn Nhà Bè đã ban hành Quyết định phân công công chức Tư pháp chịu trách nhiệm tiếp nhận đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và các cơ quan đơn vị khác chuyến đến theo quy định của Luật Tiếp công dân và các quy định có liên quan. Qua đó, đã tiếp nhận 6 đơn phản ánh của cá nhân trên địa bàn, nội dung phản ánh xoay quanh thủ tục nhà đất, môi trường và xây dựng, san lấp, bộ phận tiếp nhận đã chuyển nội dung phản ánh đến các bộ phận chuyên môn giải quyết và phản hồi kết quả giải quyết đến cá nhân phản ánh. Bên cạnh đó, Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thị trấn luôn duy trì tổ chức lịch tiếp công dân tại trụ sở vào buổi sáng thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trong năm 2019, đã có 132 buổi tiếp công dân định kỳ theo lịch và duy trì thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên khi có nhu cầu. Qua đó đã kịp thời giải quyết thỏa đáng những vấn đề mà cá nhân, tổ chức quan tâm và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Công tác cải cách hành chính thời gian qua tuy được Đảng ủy thị trấn Nhà Bè quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhưng vẫn còn 1 số hạn chế như: Ủy ban nhân thị trấn Nhà Bè chưa thực hiện ký kết hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo Quyết định 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Do đó, hồ sơ thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích chưa phát sinh; Công tác tuyên truyền người dân trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 còn hạn chế. Số lượng tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 do người dân, tổ chức trực tiếp thực hiện chưa nhiều, chủ yếu là có sự hỗ trợ của cán bộ, công chức phụ trách.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Trường - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân Thị trấn trong thời gian tới cần tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện khảo sát sự hài lòng của mình khi tham gia các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ Ủy ban nhân dân Thị trấn trên máy tính bảng. Đồng thời, không ngừng đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn; Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính và không ngừng sáng tạo, cải tiến trong cải cách hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đánh giá, theo dõi, giám sát các hoạt động liên quan đến công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính nhằm kịp thời xử lý những cá nhân tùy tiện quy định những thủ tục gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp, tổ chức và công dân…

Thùy Linh

Bình Luận (Comments)

Số điện thoại của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu Địa chỉ Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *