UBND Huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính và tổng kết phong trào thi đua cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn Huyện

Chiều ngày 07/02/2020 UBND Huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính và tổng kết phong trào thi đua cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn Huyện.

Theo đó, năm 2019, Huyện đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, trong đó có nhiều giải pháp đem lại hiệu quả tích cực cụ thể giải pháp đẩy mạnh phát động thi đua về cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính. Qua phát động, UBND Huyện đã nhận được 61 nội dung đăng ký giải pháp, sáng kiến về cải cách hành chính như: Xây dựng quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân xã với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Nhà Bè về thủ tục xác nhận vị trí cấp hẻm; App hội chẩn nâng cao năng lực khám chữa bệnh; Quy chế phối hợp cấp giấy phép xây dựng và giấy phép xây dựng có thời hạn nhà ở riêng lẻ liên thông cấp điện - cấp nước.

Về giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính, nhất là tuyên truyền vận động người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến và Nhà Bè trực tuyến. Chỉ đạo cán bộ, công chức tăng cường tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng “Nhà Bè trực tuyến”; quán triệt tinh thần cán bộ, công chức, phải là người đi đầu trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng “Nhà Bè trực tuyến”; phấn đấu 100% cán bộ, công chức có sử dụng điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng “Nhà Bè trực tuyến” để theo dõi và thực hiện; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 bằng nhiều hình thức như hỗ trợ, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến cho người dân tại các xã thị trấn, phát tờ rơi, sổ tay cải cách hành chính, tuyên truyền trên mạng xã hội (Facebook), tuyên truyền tại các trường học, cơ sở y tế. Qua đó, tỷ lệ hồ sơ thực hiện giao dịch trực tuyến đạt tỷ lệ 56,25%, tăng gấp đôi so với năm 2018 (tỷ lệ 28,26%).

Về giải pháp tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính: UBND Huyện đã chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính nhằm xử lý kịp thời, đảm bảo thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định; người đứng đầu cơ quan đơn vị phải là người trực tiếp chỉ đạo, thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch và báo cáo cải cách hành chính. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân Huyện cũng đã ban hành tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện chỉ đạo - điều hành đối với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị, đảm bảo các công việc của cơ quan, đơn vị nói riêng và Ủy ban nhân dân Huyện nói chung được thực hiện đúng tiến độ, đạt yêu cầu chất lượng. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính bao gồm phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, thực hiện chỉ đạo - điều hành, kết quả đánh giá sự hài lòng… được làm căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ thường xuyên của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.

Về giải pháp tăng tường chấn chỉnh thái độ phục vụ, đạo đực công vụ của cán bộ, công chức nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân và tổ chức. Ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân Huyện đã quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức về thực hiện tốt đạo đực công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ người dân và tổ chức. Trong giao tiếp với người dân, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng lắng nghe, tận tình giải thích và hướng dẫn cặn kẽ về quy trình xử lý công việc. Luôn thực hiện phương châm “4 xin, 4 luôn” - xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ. Kết quả, qua 9 tháng, Ủy ban nhân dân Huyện không nhận được phản ánh của người dân và tổ chức về thái độ phục vụ, giao tiếp ứng xử của cán bộ, công chức và viên chức.

Về giải pháp tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính, UBND Huyện triển khai hiệu quả một số phần mềm tác nghiệp phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành như: Hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành, thực hiện kết nối liên thông văn bản điện tử với các cơ quan hành chính trên địa bàn Thành phố; thực hiện việc áp dụng chữ ký điện tử trong trao đổi văn bản điện tử, thư mời họp, chấm dứt tình trạng sử dụng văn bản giấy; xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng hội nghị trực tuyến với UBND 7 xã - thị trấn; mở rộng lĩnh vực thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; nâng cấp ứng dụng “Nhà Bè trực tuyến”, bổ sung các chức năng như: Nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu thông tin quy hoạch, tra cứu văn bản pháp luật…

Bên cạnh đó, việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả, giúp lãnh đạo từ Huyện đến các xã, thị trấn chỉ đạo điều hành công việc được nhanh chóng, kịp thời và giám sát được việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức. Trang thông tin của Huyện được cập nhật thường xuyên thông tin, quy trình thực hiện TTHC theo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001; quy trình giải quyết TTHC tại các xã - thị trấn cũng áp dụng theo khung tiêu chuẩn ISO 9001 bước đầu có hiệu quả và tiếp tục được đánh giá mở rộng. Đa số các chỉ tiêu đạt yêu cầu đề ra như trả hồ sơ đúng hạn đạt 100%/90%, tỷ lệ hài lòng của người dân đạt 92,2%/80%, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được đánh giá đạt 58,44%/40%; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3 đạt 56,25%/40%, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 4 đạt 40,39%/30%, tỷ lệ thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến mức độ 3,4 có phát sinh hồ sơ đạt 84%/80%, tỷ lệ văn bản trao đổi dưới dạng điện tử đạt 100%/100% và tỷ lệ công chức, viên chức sử dụng hộp thư điện tử thường xuyên đạt 100%/100%.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Hoàng Tùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện và đồng chí cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cần thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt giải quyết thủ tục cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính Nhà nước nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Dịp này, UBND Huyện tuyên dương khen thưởng 19 tập thể và 15 cá nhân thực hiện tốt phong trào thi đua cải cách hành chính trong năm 2019; tuyên dương khen thưởng cho 18 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2019.

NN

Bình Luận (Comments)

Số điện thoại của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu Địa chỉ Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *