Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND, Thường trực UBND huyện Nhà Bè quý IV năm 2020

Thực hiện Luật Tiếp công dân, Ban Tiếp công dân huyện Nhà Bè thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND, Thường trực UBND huyện quý IV năm 2020 như sau:

Stt Thời gian Lãnh đạo tiếp Địa điểm tiếp
1 Thứ Sáu, 02/10/2020

Chủ tịch UBND huyện

Hoàng Tùng

Ban Tiếp công dân huyện

(330 Nguyễn Bình ấp 1, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè)

2 Thứ Năm, 08/10/2020

Chủ tịch HĐND huyện

Phạm Minh Huấn

Ban Tiếp công dân huyện

(330 Nguyễn Bình ấp 1, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè)

3 Thứ Sáu, 09/10/2020

Phó Chủ tịch UBND huyện

Lê Thị Anh Thư

Ban Tiếp công dân huyện

(330 Nguyễn Bình ấp 1, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè)

4 Thứ Sáu, 16/10/2020

Phó Chủ tịch UBND huyện

Võ Phan Lê Nguyễn

Ban Tiếp công dân huyện

(330 Nguyễn Bình ấp 1, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè)

5 Thứ Năm, 22/10/2020

Phó Chủ tịch HĐND huyện

Nguyễn Văn Trường

Ban Tiếp công dân huyện

(330 Nguyễn Bình ấp 1, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè)

6 Thứ Sáu, 23/10/2020

Chủ tịch UBND huyện

Hoàng Tùng

Ban Tiếp công dân huyện

(330 Nguyễn Bình ấp 1, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè)

7 Thứ Sáu, 30/10/2020

Phó Chủ tịch UBND huyện

Lê Thị Anh Thư

Ban Tiếp công dân huyện

(330 Nguyễn Bình ấp 1, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè)

8 Thứ Năm, 05/11/2020

Chủ tịch HĐND huyện

Phạm Minh Huấn

Ban Tiếp công dân huyện

(330 Nguyễn Bình ấp 1, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè)

9 Thứ Sáu, 06/11/2020

Chủ tịch UBND huyện

Hoàng Tùng

Ban Tiếp công dân huyện

(330 Nguyễn Bình ấp 1, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè)

10 Thứ Sáu, 13/11/2020

Phó Chủ tịch UBND huyện

Võ Phan Lê Nguyễn

Ban Tiếp công dân huyện

(330 Nguyễn Bình ấp 1, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè)

11 Thứ Năm, 19/11/2020

Phó Chủ tịch HĐND huyện

Nguyễn Văn Trường

Ban Tiếp công dân huyện

(330 Nguyễn Bình ấp 1, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè)

12 Thứ Sáu, 20/11/2020

Chủ tịch UBND huyện

Hoàng Tùng

Ban Tiếp công dân huyện

(330 Nguyễn Bình ấp 1, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè)

13 Thứ Sáu, 27/11/2020

Phó Chủ tịch UBND huyện

Lê Thị Anh Thư

Ban Tiếp công dân huyện

(330 Nguyễn Bình ấp 1, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè)

14 Thứ Năm, 03/12/2020

Chủ tịch HĐND huyện

Phạm Minh Huấn

Ban Tiếp công dân huyện

(330 Nguyễn Bình ấp 1, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè)

15 Thứ Sáu, 04/12/2020 Chủ tịch UBND huyện Hoàng Tùng

Ban Tiếp công dân huyện

(330 Nguyễn Bình ấp 1, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè)

16 Thứ Sáu, 11/12/2020

Phó Chủ tịch UBND huyện

Võ Phan Lê Nguyễn

Ban Tiếp công dân huyện

(330 Nguyễn Bình ấp 1, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè)

17 Thứ Sáu, 17/12/2020

Phó Chủ tịch HĐND huyện

Nguyễn Văn Trường

Ban Tiếp công dân huyện

(330 Nguyễn Bình ấp 1, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè)

18 Thứ Năm, 18/12/2020

Chủ tịch UBND huyện

Hoàng Tùng

Ban Tiếp công dân huyện

(330 Nguyễn Bình ấp 1, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè)

19 Thứ Sáu, 25/12/2020

Phó Chủ tịch UBND huyện

Lê Thị Anh Thư

Ban Tiếp công dân huyện

(330 Nguyễn Bình ấp 1, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè)

Bình Luận (Comments)

Số điện thoại của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu Địa chỉ Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *